II TURNIEJ BUDOWLANY ORAZ KONKURS GASTRONOMICZNY „MINI MASTERCHEF”

Dyrekcje, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach informują, że w dniu 24.04.2017r. (poniedziałek) odbędzie się II Turniej Budowlany i konkurs gastronomiczny MINIMASTERCHEF.
Konkursy przeznaczone są dla uczniów III klas gimnazjum, którzy interesują się kierunkiem technik żywienia i usług gastronomicznych lub kucharz oraz technik budownictwa lub monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i chcą sprawdzić swoje umiejętności jeszcze przed przyjściem do szkoły. Uczestnicy konkursu MINI MASTERCHEF będą mieli do wykonania proste danie – otrzymują recepturę, składniki oraz ucznia ZSP do pomocy, natomiast uczestnicy Turnieju Budowlanego będą wykonywali proste zadanie murarsko – tynkarskie. Uczniowie, którzy chcą przystąpić do konkursu MINI MASTERCHEF mogą zgłaszać się w zespołach 2 osobowych.
Zgłoszenia do konkursu do dnia 05.04.2017r. przyjmują wychowawcy klas III oraz pedagog szkolny – Ewa Asendy

wykonanie strony internetowej: Everest Studio