Gimnazjum

  • Nasze Gimnazjum jest miejscem, gdzie wszyscy ? uczniowie, rodzice i nauczyciele ? starają się stworzyć życzliwą i ciepłą atmosferę.
  • Skutecznie łączymy tradycję z nowoczesnością, doświadczenie z młodością.
  • Kadra pedagogiczna to doświadczeni nauczyciele, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe.
  • Edukujemy nie tylko umysły, ale i serca.
  • W pracy dydaktyczno ? wychowawczej kładziemy nacisk na kształcenie tych umiejętności życiowych, które w naszym środowisku okazują się być istotne.
  • Dysponujemy nowoczesną bazą lokalową. Młodzież ma do dyspozycji 6 pracowni przedmiotowych, 2 sale komputerowe, bibliotekę, aulę i salę gimnastyczną.
  • Nasi uczniowie osiągają sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
  • Absolwenci naszego gimnazjum kontynuują naukę w renomowanych szkołach średnich, osiągając wysokie wyniki.

see here visit website

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio