„WYPRAWY Z ŻUBREM POMPIKIEM”

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 2a realizują ogólnopolski projekt edukacyjny „Wyprawy z Żubrem Pompikiem” pod kierunkiem pani Kamili Snopek.       

Głównym założeniem projektu jest rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacenie ogólnej wiedzy o Polsce, przyrodzie i Polskich Parkach Narodowych.

W ramach projektu uczniowie raz w miesiącu uczestniczą w zajęciach, podczas których poznają nowe przygody żubra Pompika i jego rodziny w trakcie czytania wybranej książki z serii „Żubr Pompik. Wyprawy.”, których autorem jest dr Tomasz Samojlik. Dzięki temu poznają wiele ciekawostek o Polskich Parkach Narodowych, oglądają filmy edukacyjne, rozwiązują quizy oraz wykonują prace plastyczne i makiety poznanego Parku Narodowego.