Wójt pod ostrzałem pytań – wizyta uczniów ZS-P w Gierałtowicach w Urzędzie Gminy

W piątek 16 grudnia uczniowie klas ósmych, którzy otrzymali najlepsze wyniki podczas sprawdzianu wiadomości o samorządzie lokalnym, mieli okazję spotkać się z wójtem gminy Gierałtowice – Panem Leszkiem Żogałą.

Podczas ponad godzinnego spotkania uczniowie wraz z opiekunem i nauczycielem wiedzy o społeczeństwie – Panem Adamem Szwedką, mieli okazję wysłuchać krótkiego wprowadzenia  na temat historii samorządów w Polsce i gminy Gierałtowice, które poprowadził zastępca wójta – Pan Roman Włodarz. Następnie wójt – Pan Leszek Żogała, pogratulował przybyłym wiedzy i wyników z wiedzy o władzach samorządowych, a potem został zasypany pytaniami, które przygotowała przybyła na spotkanie młodzież. Gospodarz spotkania niejednokrotnie musiał odpowiadać na trudne pytania, na przykład o powody, dla których postanowił wystartować na urząd wójta, jak przebiega współpraca między wójtem a radą gminy, a nawet ile zarabia osoba, która piastuje najwyższy urząd władzy wykonawczej w gminie.

Również młodzież miała okazję odpowiedzieć na kilka pytań od wójta oraz otrzymała zadanie, by dotrzeć do informacji, ile gmina Gierałtowice dokłada ze swojego budżetu do utrzymania jednego ucznia w szkołach przez nią prowadzonych.

 Na zakończenie goście otrzymali drobne upominki, a także życzenia, by zdobywaną wiedzę o społeczeństwie wykorzystywali w praktyce i byli aktywnymi mieszkańcami gminy. Być może wizyta spowoduje, że ósmoklasiści odkryją w sobie powołanie do pracy na rzecz społeczności lokalnej i za jakiś czas sami będą zasiadali w fotelu wójta lub radnych gminy Gierałtowice? To pokaże czas…