Wieczory filmowe.

15 października br. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Wieczory Filmowe. Uczniom, którzy przybyli w piątkowy wieczór do szkoły, zaprezentowany został film Katyń. Projekcję poprzedził krótki wstęp dotyczący historii, o której opowiada film. Po zapoznaniu się z dziełem, uczniowie mieli czas na podzielenie się swoją refleksją na temat filmu, historii oraz własnymi odczuciami.
Na kolejne spotkanie zapraszamy w piątek o 19 listopada o godz. 18:00.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu proszeni są o przyniesienie pisemnych zgód rodziców/opiekunów prawnych na udział oraz samodzielny powrót do domu.