Ważna informacja – Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Informujemy, iż w środę tj. 14 października – w Dniu Komisji Edukacji Narodowej – w szkole będą sprawowane tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej. Nie ma zajęć dydaktycznych.

W związku z tym prosi się rodziców uczniów, by poprzez e-dziennik napisali do wychowawców informację o potrzebie zaopiekowania dziecka w świetlicy szkolnej, co usprawni organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz pozwoli na utrzymanie reżimu sanitarnego.