Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „Najpiękniejsza pisanka”