Rozpoczęcie roku szkolnego.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach  serdecznie zapraszają na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, które odbędzie się o godz. 9:00 dla klas 2-8 wg poniższego harmonogramu:

Rozpoczęcie dla pierwszoklasistów i rodziców-aula szkolna (może uczestniczyć jeden z rodziców):

1agodz.9:30, 1bgodz. 10:30

Na terenie szkoły obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne (maseczka, dystans, higiena rąk, do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe).