Radosna szkoła – plac zabaw

W roku szkolnym 2011/2012 wystąpiliśmy z wnioskiem o sfinansowanie dużego placu zabaw o powierzchni około 500 m2

Plac zabaw ma umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów).

Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw może być sąsiedztwo boiska lub bieżni, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych.

Powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki.

Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być bezpieczny.

Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.

  • W październiku 2011 roku, za pośrednictwem organu prowadzącego, szkoła wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z wnioskiem o współfinansowanie budowy placu w ramach programu Radosna szkoła.
  • W listopadzie 2011- usunięto nawierzchnię asfaltową z terenu planowanej lokalizacji placu zabaw
  • W kwietniu 2012-ogłoszono decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o współfinansowanie budowy placu zabaw

Warto było czekać! Od października 2012 możemy cieszyć się nowym placem zabaw- miejscem, gdzie dzieci będą bawić się wesoło, twórczo, a przede wszystkim bezpiecznie.

Autorem dokumentacji projektowo-budowlanej jest pan Błażej Walczak, właściciel firmy PASJASPORT, a wykonawcą firma MULTI pani Anny Wczelaczyńskiej z Gliwic. Plac zabaw powstał w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, dofinansowanego przez samorząd lokalny.