Prymusi w Złotej Księdze Szkoły

Prymusi są wśród nas …

Zgodnie z zapisami Statutu Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach do „Złotej Księgi Szkoły” wpisuje się nazwisko i imię absolwenta szkoły, który spełnia, co najmniej dwa z następujących kryteriów:

 1. uzyskał średnią z przedmiotów, co najmniej 5,0 i najwyższą ocenę zachowania;
 2. zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu, co najmniej wojewódzkim lub osiągnął jedno z pierwszych trzech miejsc dowolnej dyscyplinie sportowej na szczeblu województwa lub kraju;
 3. uzyskał, co najmniej 80% punktów na egzaminie ośmioklasisty.

Miło nam poinformować, że dziewięciu tegorocznych absolwentów spełniło w/w wymagania i dostąpiło zaszczytu wpisu do „Złotej Księgi Szkoły”:

 1. Piotr Grychtoł
 2. Milena Marciniak
 3. Wiktor Frelich
 4. Paulina Kozik
 5. Marcin Marcol
 6. Magdalena Steinke
 7. Julia Czerwińska
 8. Emilia Korcz
 9. Oliwia Tomaszewska

Serdecznie gratulujemy wysokich wyników w nauce, wzorowej postawy uczniowskiej i życzmy powodzenia w nowych szkołach.