Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2021

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2021 „Baśnie i legendy z całego świata”

To październikowe święto bibliotek szkolnych, ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999r., obchodzone było przez jeden dzień, a od 2008 r. przez cały październik.

Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ważną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwoju zainteresowań czytelniczych.

W tym roku w obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych udział wzięły kl.3. Na lekcji bibliotecznej, poświęconej baśniom i legendom, uczniowie przypomnieli najbardziej znane utwory baśniopisarzy – H. Ch. Andersena i braci Grimm oraz legendy nie tylko polskie. Ciekawostką były „Baśnie czeskich dzieci” B. Nemcovej.

Na pytanie „czy warto czytać baśnie?” uczniowie zgodnie odpowiedzieli, że tak. Czytanie to najlepsza okazja do spędzenia wolnego czasu we własnym towarzystwie bez telefonu i komputera.