Lekcja biblioteczna – komputerowy system indeksujący

W ubiegłym tygodniu (20 i 22 lutego) klasy 8 i 7 odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną, aby wziąć udział w lekcji bibliotecznej, przygotowanej przez panie bibliotekarki.
W ramach lekcji bibliotecznej odbyła się interesująca prezentacja na temat indeksów. Temat ten jest istotny dla każdego poszukiwacza informacji, zwłaszcza tych, którzy korzystają z księgozbiorów naukowych oraz baz danych.

Indeksy są kluczowym narzędziem ułatwiającym odnalezienie konkretnej informacji w obszernych zbiorach tekstów, takich jak książki, czasopisma czy bazy danych.
Podczas prezentacji omówiono także, w jaki sposób korzystać z indeksów w praktyce, aby jak najefektywniej wyszukiwać potrzebne informacje. Ważnym elementem jest umiejętne formułowanie zapytań oraz znajomość struktury indeksu, co znacznie skraca czas potrzebny na znalezienie poszukiwanej treści.

Klasa 8 miała okazję samodzielnie skorzystać z komputerowego systemu indeksującego, którym dysponuje GBP.
Natomiast uczniowie klasy 7 samodzielnie szukali wyznaczonych książek, posługując się jedynie wskazówkami pani bibliotekarki. Lekcje biblioteczne w naszej szkole odbywają się w ramach współpracy z GBP oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.