III Wigilia Plenerowa

14 grudnia na Placu Merkury odbyła się trzecia edycja Wigilii Plenerowej zorganizowanej przez knurowski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża pod nazwą „Przeżyjmy razem magię Świąt”.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły także przyłączyli się do uświetnienia tej uroczystości. Wigilijny stół ozdobiły bożonarodzeniowe kartki, paczki ze świątecznymi pierniczkami upieczone bądź zakupione przez uczniów lub ich rodziców oraz przepiękne stroiki wykonane przez Panią Tatianę Kowalską i Panią Joannę Tyc.

W części artystycznej wystąpiły uczennice klasy ósmej śpiewając kolędy przy akompaniamencie gitary: „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże Jezuniu” oraz „Gore gwiazda Jezusowi”.

Wszystkim uczestnikom: uczniom, rodzicom oraz nauczycielom składam serdeczne podziękowania.

Opiekun SK PCK Teresa Ral

Więcej informacji i zdjęć:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fiknurow.pl%2Fknurow-iii-wigilia-plenerowa%2F%3Ffbclid%3DIwAR1PVJcjw8CgbociAdDMNhdA9y384ButyOEiczBSdWhc06eQKzwdr1xOCOU&h=AT32Bho9-7M8J3soXeAlGSAwK6uB84FjYUjySgQmes01eSXd_s5Rg-5EsZvcM25whhCqLXmqKgpe-jHE_RNMHtxO-YyMHctwlSOLNqkiADTqSxzdYOHHDId2zR9eI3eyXXlH&__tn__=-UK