Fundacja JSW wspiera, pomaga, inspiruje …

Pandemia wymusza zmiany, powoduje, ze dotychczasowe zamierzenia trzeba zweryfikować i dostosować do nowej rzeczywistości. Środki finansowe przekazane przez Fundację JSW naszej szkole na realizację projektu „Zabytkowe kopalnie Górnego Śląska” przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych. Dzięki temu wzbogaciliśmy bazę szkoły o dziesięć uczniowskich mikroskopów ledowych i mikroskop cyfrowy oraz dwa projektory. Teraz tradycyjne wycieczki zastąpiliśmy wirtualnym spacerem szlakiem zabytków techniki, a zajęcia w oparciu o nowe mikroskopy stanowią źródło fascynujących odkryć i świetną zabawę.