„Das Adventratespiel” – innowacyjny projekt edukacyjny z języka niemieckiego

W piątek 27 listopada odbyły się warsztaty hospitacyjne online dla uczniów oraz nauczycieli. Projekt w całości finansowany jest ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

W 3 turach warsztatowych wzięły udział łącznie 534 osoby z 36 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym uczniowie naszej szkoły, uczęszczający na lekcje języka niemieckiego, jako mniejszości narodowej z klas 6. Z powodu sytuacji panującej wokół nas, łączyli się prosto ze swoich domów.

Nadszedł czas adwentu, dlatego podczas warsztatów zaczęliśmy zabawę z kalendarzem adwentowym. Drużyna z naszej szkoły otrzymała nazwę „der Mistelzweig” czyli jemioła. Podczas warsztatów drużyny „otwierały” okienka kalendarza i rozwiązywały ukryte pod nimi zadania dotyczące zimy, adwentu oraz Bożego Narodzenia. Quizy, zagadki, bingo, gra milioner i wiele innych czekało na uczniów. Zadania rozwiązywaliśmy w drużynach, skanując  za pomocą telefonu kody QR.

Uczniowie naszej szkoły stanęli na wysokości zadania, wykazali się nie tylko swoimi umiejętnościami językowymi, aktywnie uczestnicząc w warsztatach, ale również pokazali, że sprawnie poruszają się w świecie internetu i bez najmniejszych problemów potrafią posłużyć się różnymi platformami oraz aplikacjami.

Dziękujemy Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego, oddział Katowice za inspirujące spotkanie!