Spotkanie zawodoznawcze

14 marca pedagog szkolny – p. Anna Kukowka oraz doradca zawodowy – p. Martyna Pietrzak wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Dyrektor ZS nr 1 – p. Dorota Gumienny oraz nauczyciel szkoły goszczącej – p. Katarzyna Szwarczyńska omówiły tegoroczną rekrutację do szkół ponadpodstawowych. W ramach wizyty nauczyciele mogli zapoznać się ze szkołą od środka, poznając poszczególne zawody, do których przygotowywani są tamtejsi uczniowie.

Nasi ósmoklasiści zostali z kolei zaproszeni do knurowskich  szkół ponadpodstawowych na 25 kwietnia, kiedy to odbędą się oficjalne dni otwarte tamtejszych placówek.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą knurowskich szkół: 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Zespół Szkół im. i>J. Paderewskiego w Knurowie