Ochrona małoletnich

Polityka ochrony dzieci małoletnich w Gminnym Przedszkolu w Gierałtowicach