Kadra

W naszej placówce nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna
i odpowiedzialna kadra kreatywnych, pełnych ciepła nauczycieli, dbających
o przyjazną atmosferę w przedszkolu.

Nasz zespół to grono profesjonalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Zróżnicowanie wiekowe kadry to mieszanka doświadczenia i świeżego spojrzenia na edukację, mieszanka spokoju i młodzieńczego zapału. Mieszanka,
która powoduje, że zajęcia przez nas prowadzone są ciekawe, inspirujące dzieci
do podejmowania różnorodnych działań i wyzwalające w nich ciekawość świata.

Choć dzieciaki czasami nas zaskakują, staramy się zachować cierpliwość,
dostrzec ich potrzeby i zrozumieć przyczyny zaskakujących zachowań.

W swojej pracy, wykorzystujemy najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.


mgr Barbara Wypiór-Michalska

WICEDYREKTOR
nauczyciel dyplomowany

wykształcenie:

1) Uniwersytet Śląski,
specjalność – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia magisterskie)

2) Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna,
specjalność – Pedagogika przedszkolna (studia podyplomowe)


mgr Barbara Baszczok

nauczyciel dyplomowany
wykształcenie:
1) Studium Nauczycielskie,
specjalność – Wychowanie przedszkolne

2) Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach,
specjalność – Pedagogika specjalna

3) Uniwersytet Opolski,
specjalność – Terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną
(studia magisterskie)


mgr Martyna Biernat

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie:
1) Uniwersytet Śląski,
specjalność – Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
(studia magisterskie)

2) Uniwersytet Śląski
specjalność – Logopedia (studia podyplomowe)


mgr Aleksandra Grygierowska

nauczyciel mianowany

wykształcenie:
1) Uniwersytet Opolski,
specjalność – Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym (studia magisterskie)


mgr Aneta Grzegorzyca

nauczyciel dyplomowany
wykształcenie:

1) Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach,
specjalność – Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna (studia magisterskie)


mgr Sylwia Hadom

nauczyciel dyplomowany
wykształcenie:

1) Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
specjalność – Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią (studia licencjackie)

2) Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
specjalność – Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana (studia magisterskie)

3) Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, specjalność Terapia pedagogiczna w zakresie rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją (studia podyplomowe).


mgr Karolina Janoszczyk

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie:

1) Uniwersytet Śląski – Katedra Pedagogiki,
specjalność – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (studia magisterskie)mgr Anna Dudło

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie:

1) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pracą socjalną (studia licencjackie)

2) Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (studia magisterskie)


mgr Justyna Piekar

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie:

1) Studium Wychowania Przedszkolnego w Mysłowicach, specjalność – Wychowanie przedszkolne

2) Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach,
specjalność – Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

3) Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie– Instytut Pedagogiki w Katowicach,
specjalność – Edukacja zintegrowana (studia magisterskie)


mgr Agnieszka Mikusz

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie:

1) Uniwersytet Śląski,
specjalność – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (studia magisterskie)

2) Instytut Studiów Podyplomowych – Integracja Sensoryczna


mgr Bożena Neugebauer

nauczyciel dyplomowany
wykształcenie:

1) Studium Wychowania Przedszkolnego w Mikołowie
specjalność – Wychowanie przedszkolne

2) Akademia Muzyczna w Warszawie – Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa

3) Uniwersytet Śląski
specjalność – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia licencjackie)

4) Akademia Świętokrzyska w Kielcach
specjalność – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia magisterskie)

mgr Justyna Niedziela

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie:

1) Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
specjalność – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (studia licencjackie)
2) Uczelnia Korczaka Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
specjalność – Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia magisterskie)


mgr Aleksandra Spyra

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie:

1) Kolegium Nauk Społecznych i Języków Obcych
specjalność – Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną (studia licencjackie)

2) Uniwersytet Opolski
specjalność – Pedagogika: kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne (studia magisterskie)

mgr Anna Czapelka

nauczyciel mianowany

wykształcenie:

  1. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (studia licencjackie)
  1. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią (studia magisterskie)