Kadra

W naszej placówce nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna
i odpowiedzialna kadra kreatywnych, pełnych ciepła nauczycieli, dbających
o przyjazną atmosferę w przedszkolu.

Nasz zespół to grono profesjonalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Zróżnicowanie wiekowe kadry to mieszanka doświadczenia i świeżego spojrzenia na edukację, mieszanka spokoju i młodzieńczego zapału. Mieszanka,
która powoduje, że zajęcia przez nas prowadzone są ciekawe, inspirujące dzieci
do podejmowania różnorodnych działań i wyzwalające w nich ciekawość świata.

Choć dzieciaki czasami nas zaskakują, staramy się zachować cierpliwość,
dostrzec ich potrzeby i zrozumieć przyczyny zaskakujących zachowań.

W swojej pracy, wykorzystujemy najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.


mgr Barbara Wypiór-Michalska

WICEDYREKTOR
nauczyciel dyplomowany

wykształcenie:

1) Uniwersytet Śląski,
specjalność – Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza (studia magisterskie)

2) Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna,
specjalność – Pedagogika Przedszkolna (studia podyplomowe)


mgr Barbara Baszczok

nauczyciel dyplomowany
wykształcenie:
1) Studium Nauczycielskie,
specjalność – Wychowanie Przedszkolne

2) Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach,
specjalność – Pedagogika Specjalna

3) Uniwersytet Opolski,
specjalność – Terapia Pedagogiczna z Pedagogiką Specjalną
(studia magisterskie)


mgr Martyna Biernat

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie:
1) Uniwersytet Śląski,
specjalność – Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
(studia magisterskie)

2) Uniwersytet Śląski
specjalność – Logopedia (studia podyplomowe)


mgr Aleksandra Grygierowska

nauczyciel mianowany

wykształcenie:
1) Uniwersytet Opolski,
specjalność – Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym (studia magisterskie)


mgr Aneta Grzegorzyca

nauczyciel dyplomowany
wykształcenie:

1) Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach,
specjalność – Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana i Pedagogika Przedszkolna (studia magisterskie)


mgr Sylwia Hadom

nauczyciel dyplomowany
wykształcenie:

1) Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
specjalność – Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana z Pedagogiką Przedszkolną i Logopedią (studia licencjackie)

2) Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
specjalność – Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana (studia magisterskie)

3) Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, specjalność Terapia Pedagogiczna w zakresie rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją (studia podyplomowe).


mgr Karolina Janoszczyk

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie:

1) Uniwersytet Śląski – Katedra Pedagogiki,
specjalność – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne (studia magisterskie)mgr Weronika Kaczmarczyk

nauczyciel dyplomowany
wykształcenie:

1) Studium Wychowania Przedszkolnego w Mysłowicach,
specjalność – Wychowanie Przedszkolne

2) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie,
specjalność – Pedagogika Wczesnoszkolna (studia magisterskie)

3) Politechnika Śląska,
zakres – zarządzanie kadrami, przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe – organizacja oświaty
(studia podyplomowe)


mgr Justyna Piekar

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie:

1) Studium Wychowania Przedszkolnego w Mysłowicach, specjalność – Wychowanie Przedszkolne

2) Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach,
specjalność – Pedagogika Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym

3) Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie– Instytut Pedagogiki w Katowicach,
specjalność – Edukacja Zintegrowana (studia magisterskie)


mgr Agnieszka Mikusz

nauczyciel stażysta
wykształcenie:

1) Uniwersytet Śląski,
specjalność – Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna (studia magisterskie)


mgr Bożena Neugebauer

nauczyciel dyplomowany
wykształcenie:

1) Studium Wychowania Przedszkolnego w Mikołowie
specjalność – Wychowanie Przedszkolne

2) Akademia Muzyczna w Warszawie – Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa

3) Uniwersytet Śląski
specjalność – Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza (studia licencjackie)

4) Akademia Świętokrzyska w Kielcach
specjalność – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna (studia magisterskie)

mgr Justyna Niedziela

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie:

1) Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
specjalność – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne (studia licencjackie)
2) Uczelnia Korczaka Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
specjalność – Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia magisterskie)


mgr Aleksandra Spyra

nauczyciel kontraktowy
wykształcenie:

1) Kolegium Nauk Społecznych i Języków Obcych
specjalność – Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne z Pedagogiką Specjalną (studia licencjackie)

2) Uniwersytet Opolski
specjalność – Pedagogika: kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne (studia magisterskie)