Rada rodziców

Rada rodziców:

Magdalena Kasperczyk – przewodnicząca (Jeżyki)
Alina Długaj – skarbnik (Krasnale)
Justyna Janicka – sekretarz (Zajączki)

Komisja Rewizyjna:

Justyna Wierzbińska (Sówki)
Anna Mozielowska (Żabki)
Adrianna Pilny (Tygryski)
Aleksander Szyrajew (Wiewiórki)

KONTO RADY RODZICÓW:
O.K Bank Spółdzielczy
68 8454 0001 3073 0049 0423 0001