Rada rodziców

Rada rodziców:

Magdalena Kasperczyk – przewodnicząca (Jeżyki)
Barbara Ciupka – skarbnik (Motylki)
Justyna Janicka – sekretarz (Zajączki)

Komisja Rewizyjna:

Sabina Nitsze (Pszczółki)
Anna Mozielowska (Żabki)
Adrianna Pilny (Tygryski)
Aleksander Szyrajew (Wiewiórki)

KONTO RADY RODZICÓW:
68 8454 0001 3073 0049 0423 0001