Informacja o przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli w Gminie Gierałtowice na rok szkolny 2022/2023.