XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

09.09. odbył się II etap konkursu, który ze względu na pandemię został przeniesiony z marca 2020 r. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru na poziomie obowiązującym w ubiegłym roku szkolnym. Klucz odpowiedzi pojawi się na stronie www.swietlik.edu.pl 23 września, termin ogłoszenia wyników jeszcze niepodany przez organizatora.