Ważna informacja dla rodziców

Proszę rodziców uczniów poszczególnych klas, aby w czasie spotkania uczniów z wychowawcami z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 pozostali poza budynkiem szkoły.

W przypadku klas pierwszych bardzo proszę, aby uczniowi towarzyszył tylko jeden z rodziców.

Urszula Cieślik
Dyrektor ZSP w Gierałtowicach