Życzenia

Dzieci należące do mniejszości niemieckiej życzą wszystkim
Wesołych Świąt!