„Znamy Panią Chotomską”- Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy w Zabrzu

13 listopada uczennice klasy III a Alicja Rożek i Karolina Szołtysek reprezentowały szkołę na Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym „ Znamy Panią Chotomską” w Szkole Podstawowej nr 36 w Zabrzu. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zabrze oraz Dyrektora Gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa, rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich oraz poznanie sylwetki Wandy Chotomskiej. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat wybranych legend i wierszy. Do rywalizacji przystąpiło 11 szkół.

Mimo zajęcia miejsc tuż za podium dziewczynkom gratulujemy wspaniałego przygotowania do konkursu.