Zgłoszenia dzieci na obiady.

Informujemy, że zgłoszenia na obiady na rok szkolny 2021/2022  będą przyjmowane od 07.06.2021 do 18.06.2021 w sekretariacie szkoły.

ZGŁOSZENIE DO POBRANIA: