„Zdrowo jem, więcej wiem”

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 1a przystąpili do realizacji projektu  edukacyjnego  „Zdrowo jem, więcej wiem” pod kierunkiem pani Kamili Snopek. Organizatorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, nad którym patronat honorowy objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, które realizowane były w formie krótkich pogadanek, dyskusji i zabaw, które w prosty sposób przekazują i utrwalają wiedzę. W ramach projektu organizowane były również klasowe konkursy plastyczne tematycznie powiązane z zajęciami lekcyjnymi. Ich celem było m.in. utrwalenie wiadomości, zwiększenie zainteresowania uczniów zdrowym odżywianiem  i stylem życia oraz rozwijanie kreatywności.