Zapal Światło Wolności

O kampanii społecznej IPN „Zapal Światło Wolności” szeroko informowały media. Zapalona w oknie świeca upamiętnia ofiary stanu wojennego – poległych w starciach z milicją, śmiertelnie pobitych na komisariatach, internowanych, a także, zwykle zapominanych, zmarłych z powodu braku opieki medycznej.

W akcji wzięli udział również wychowankowie z Gierałtowic. W tym roku odmiennie niż w poprzednich edycjach nie spotkaliśmy się w szkole. Uczniowie przesłali zdjęcia świec zapalonych w ich domach.