Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać”

 Ignacy Paderewski

Nadszedł już długo oczekiwany przez wszystkich uczniów moment: ostatni dzień roku szkolnego 2022/2023.

Po roku wytężonej pracy nadchodzi piękny okres wakacji, odpoczynku od codziennego trudu. 

Pani Dyrektor Urszula Cieślik podczas uroczystej akademii przekazała gratulacje wszystkim uczniom, którzy osiągnęli sukces na miarę swoich możliwości, wykorzystali swoje umiejętności, rozwinęli swoje talenty. Opiekunom, którzy kierowali rozwojem swoich wychowankom podziękowała za dobrze wykonaną pracę, cierpliwość, zaangażowanie i życzliwość.  Słowa podziękowania skierowała także do Rodziców, którzy wspierają działania szkoły, służą swoją radą i pomocą.

Dla  ósmoklasistów to była ostatnia uroczystość wspólnie przeżywana w murach tej szkoły. Wraz ze świadectwem ukończenia szkoły otrzymali  przepustkę do następnego etapu edukacyjnego. Nadeszła pora rozstania z nauczycielami, przyjaciółmi i beztroskimi chwilami, które pozostaną na zawsze w Waszych i naszych sercach.

W tym roku mija 90 lat od powstania gierałtowickiej Szkoły Podstawowej, obecnie imienia Gustawa Morcinka w Gierałtowicach. 13 stycznia rozpoczęliśmy obchody Jubileuszu Szkoły. Dzień ten na długo zostanie w pamięci i sercach osób, które wzięły udział w tym pięknym i doniosłym wydarzeniu. Zaprosiliśmy w mury naszej szkoły najstarszych absolwentów, tych którzy skończyli 75 lat i więcej. Później było spotkanie z emerytowanymi i byłymi nauczycielami szkoły, a ukoronowaniem obchodów był piękny czerwcowy rodzinny festyn i uroczysta Msza Święta,w intencji naszej placówki. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji różnych uroczystości jubileuszowych- pozostaną one we wdzięcznej pamięci naszych gości i nas samych. To było wielkie wyzwanie , ale dzięki współpracy całej szkolnej społeczności oraz życzliwych nam osób i instytucji z ogromną radością i satysfakcją przeżywaliśmy kolejne odsłony jubileuszu.

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku! Wykorzystajcie ten wolny czas jak najlepiej, wróćcie do nas cali, zdrowi, radośni i wypoczęci.

Galeria zdjęć