Zajęcia profilaktyczne

Dnia 08.04.15. odbyły się zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach. Zajęcia pt.” Kto mieczem wojuje…” z profilaktyki zachowań agresywnych były adresowane dla uczniów klas VI. W klasach IV zostały natomiast przeprowadzone zajęcia edukacyjne o relacjach i komunikacji w grupie.