Z KULTURĄ MI DO TWARZY – sprawozdanie z realizacji projektu

W tym roku szkolnym opiekunowie Samorządu Uczniowskiego podjęli się realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.

Rok ten nie był łatwy. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania wychowawców świetlicy szkolnej oraz nauczycieli wspomagających, którzy od początku uczestniczyli w wypełnianiu poszczególnych zadań. Celem projektu było między innymi promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, kształtowanie empatii i szacunku wobec osób niepełnoprawnych. Realizacja projektu rozpoczęła się jeszcze w październiku i trwała do końca kwietnia. Poszczególne zadania realizowane były w klasach na różnym szczeblu edukacji w ramach zastępstw, na świetlicy szkolnej, a także jako forma aktywności dla całej społeczności uczniowskiej. Projekt podzielony był na trzy moduły, które zawierały zadania o różnej tematyce. Udało nam się zrealizować większość zaproponowanych przez organizatorów projektu zadań.

W ramach modułu I„W krainie muz” zrealizowaliśmy tematy:

 • W magicznym świecie dźwięków
 • Spotkania z muzyką
 • Podróż do królestwa dźwięków
 • Paleta barw
 • W galerii sztuki
 • Śladami przeszłości
 • Mistrzowie pędzla
 • Z wizytą w teatrze
 • Teatr lalek
 • Dawno, dawno temu, za górami, za lasami…

W ramach modułu II„Piękno regionu” udało nam się zrealizować zadania pt.:

 • Warsztaty ludowe
 • Perły regionu
 • Kartka wielkanocna
 • Magia uliczek
 • Miasto z pocztówki
 • Tańcowała igła z nitką

W ramach modułu III„Kocham, lubię, szanuję” zrealizowaliśmy:

 • Kodeks dobrego zachowania
 • Tydzień uprzejmości
 • Siła bajek
 • Bez barier
 • Sztuka łączy wszystkich
 • Zaświeć na niebiesko
 • Młodsi starszym pomagają
 • Warto pomagać

Jak wyglądała realizacja poszczególnych zadań? Poniżej krótki opis
i fotorelacja.

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

„Dawno, dawno temu, za górami, za lasami …” – tym zadaniem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach rozpoczęli swoją przygodę z projektem. Dokładnie 2 października uczniowie klasy czwartej oraz klasy szóstej mieli okazję zmierzyć się z pierwszym projektowym zadaniem. Wymyślanie krótkich opowieści sprawiło im wiele frajdy. Uczniowie klasy drugiej odbyli podróż do „Magicznego świata dźwięków”, gdzie mieli okazję posłuchać różnych instrumentów, samodzielnie na nich zagrać, a na koniec narysować instrument, który najbardziej im się spodobał. Na zajęciach rewalidacji, uczeń wraz z terapeutą w ramach „Spotkania z muzyką” wysłuchali Frozen w wykonaniu filharmonii chińskiej oraz wirtualnie wzięli udział w koncercie filharmonii częstochowskiej. Uczniowie świetlicy udali się w wirtualną „Podróż do królestwa dźwięków”. W ramach realizacji kolejnego  zadania pt. „Paleta barw” mieli okazję obejrzeć przepiękne dzieła lokalnej artystki Doroty Ballon, która jest jednocześnie nauczycielem świetlicy. Realizując punkt „W galerii sztuki” uczniowie świetlicy wzięli udział w wirtualnym zwiedzaniu Kolekcji Lanckorońskich – Zamek Królewski na Wawelu. Natomiast „Śladami przeszłości” odbyli wirtualną wycieczkę, podczas której zwiedzili między innymi: Muzeum Zamkowe w Malborku, Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie i wiele innych ciekawych miejsc. Uczniowie świetlicy zapoznali się także z dziełami „Mistrzów pędzla” – wybitnych malarzy, następnie tworzyli własne reprodukcje znanych dzieł. Podczas realizacji zadania „Z wizytą w teatrze” przygotowali przedstawienie „W świetlicy raźnie i przyjaźnie”. „Teatr lalek”, czyli wykonanie kukiełek i przygotowanie wystawki to zadanie uczniów klasy szóstej.

MODUŁ II – PIĘKNO REGIONU

W ramach zajęć świetlicowych odbyły się „Warsztaty ludowe”, na których wykonano – w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych – prace z masy papierowej oraz wikliny. Podopieczni świetlicy zmierzyli się także z zadaniem „Tańcowała igła z nitką” wykonując piękne haftowane jeżyki.

„Perły regionu” gminy Gierałtowice, uczniowie mogli podziwiać, udając się w kolejną świetlicową wirtualną podróż, jak również przeglądając książki opisujące najbliższą okolicę. W ramach realizacji kolejnego zadania, chętni uczniowie naszej szkoły wykonali kartki wielkanocne biorąc udział w konkursie szkolnym na „Kartkę wielkanocną”. Realizując zadanie „Magia uliczek” uczniowie klasy szóstej wykonali szkice okolicznych zabytków. Natomiast na zajęciach rewalidacji indywidualnej, jeden z uczniów zaprojektował znaczek przedstawiający Urząd Gminy Gierałtowice w ramach punktu „Miasto z pocztówki”.

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

Na początku roku szkolnego każda klasa omówiła zasady zachowania się, ustalając swój własny kodeks zachowania. Podopieczni świetlicy szkolnej również wprowadzili „Kodeks dobrego zachowania„, który wiązał się też z realizacją kolejnego zadania pt.  „Tydzień uprzejmości”. W ramach Dnia Życzliwości i Pozdrowień, Samorząd Uczniowski zorganizował zabawę „Ruletka życzliwości” oraz przygotował wirtualną tablicę pozdrowień. „Siła Bajek” to nie tylko czytanie baśni i bajek terapeutycznych, ale także obchody Dnia Postaci z Bajek w klasach 1-3. Samorząd Uczniowski zorganizował atrakcje dla „maluchów”, z których mogli korzystać na przerwach i lekcjach, a były to: zagadki, rebusy oraz tańce przy bajkowych hitach.  Kolejną akcją SU były obchody Dnia Kolorowej Skarpety podczas lekcji zdalnych (zadanie „Bez barier”). Prawdą jest, że „Sztuka łączy wszystkich” – społeczność szkolna przyłączyła się do akcji przygotowywania kartek  na „Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, Pielęgniarza i Położnych”. W ramach akcji „Zaświeć na niebiesko” w naszej szkole została zorganizowana wystawka na korytarzu szkolnym z informacjami o Autyzmie i Zespole Aspergera, uczniowie jednej z klas uczestniczyli w projekcie społeczno – edukacyjnym „Jesteśmy różni lecz równie ważni”, podczas którego poszerzyli swoją wiedzę o Autyzmie i Zespole Aspergera. „Młodsi starszym pomagają” – uczniowie klasy drugiej rozmawiali o tym, w jaki sposób można pomagać osobom starszym, następnie wykonali prace plastyczne o tej tematyce. Do realizacji projektu przyczynili się również członkowie koła wolontariatu. O tym, że uczniowie, jak również rodzice podzielają zdanie, że „Warto pomagać”, przekonaliśmy się podczas akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”, a także wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, w której uczniowie klas starszych byli wolontariuszami.