Z książką przez życie

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.
Jak trafne były słowa Marii Dąbrowskiej widać, gdy poznamy historię książki i druku. Malowidła na ścianach jaskiń dały początek istnienia wspaniałej przyjaciółki, którą jest książka. Uczniowie klasy III b historię książki poznali na zajęciach w szkolnej bibliotece. Pani Małgorzata Socha poprzez prezentację multimedialną zapoznała uczniów z początkami druku. Tak uzbrojeni w wiedzę wyruszyli z wizytą do Biblioteki Publicznej. Poznali tam bogaty księgozbiór w różnych działach bibliotecznych. Jednak największe wrażenie zrobiła na dzieciach czytelnia internetowa. To w tym miejscu oczarowała ich nowoczesna książka elektroniczna czyli e-book. Chociaż e-booki zrobiły na dzieciach duże wrażenie to jednak obiecały pozostać wierne szelestowi przerzucanych kartek.

U. Ficek