XIX Wojewódzki Konkurs Czytelniczy: „Znam twórczość Agnieszki Frączek”

4 grudnia Oliwia Tomaszewska z klasy II c i Wiktor Frelich z klasy II b wzięli udział w XIX Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym: „Znam twórczość Agnieszki Frączek”. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach pod patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach i Prezydenta Miasta Gliwice.

Nasi uczniowie osiągnęli wysokie wyniki, a dyplomy uznania wręczyła im pisarka Agnieszka Frączek. Po zakończeniu konkursu odbyło się spotkanie uczestników z panią Agnieszką.