X Edycja Szkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Kartka świąteczna”

Świetlica szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach zorganizowała i przeprowadziła
X-tą Edycję Szkolnego Konkursu Plastycznego
na dziecięcą „Kartkę świąteczną”.

Nagrody i dyplomy wręczyła pani dyrektor Urszula Cieślik.

Zwycięzcami zostali:

uczniowie z klas IV-IV:
Adamczyk Katarzyna, Nowok Dawid, Dembia Mateusz, Szolc Szymon, Bakowski Raphael, Henel Magdalena, Zaczek Dawid, Kmiecik Dawid

oraz z klas I-III:

Goldmann Marta, Nowok Oliwier, Papała Natalia, Lamla Mateusz, Golec Wiktoria, Kmiecik Wiktor, Spratek Adrian, Adamczyk Dominik