Występ po śląsku w kawiarni Maszkiety w Knurowie

W poniedziałek 12 stycznia w knurowskiej kawiarni „MASZKIETY” miało miejsce spotkanie z cyklu „ŚLĄSKIE KAWIARENKI”. Wzięli w nim udział nasi uczniowie – mistrzowie gwary śląskiej: Damian Wieczorek z klasy IVb, Wiktoria Golec z klasy Va oraz Daniel Zubek z klasy VIa. Zaprezentowali wiersze, piosenki i monologi w gwarze śląskiej. Ich występy zostały przyjęte przez zgromadzoną publiczność owacyjnie i nagrodzone gromkimi brawami. Wiktoria, Damian i Daniel godnie reprezentowali naszą szkołę i miejscowość w środowisku knurowskim.

Dziękujemy!

Zdjęcia: T. Puchałka, W. Baran