Wystawa zielników

 Zielnik, herbarium to zbiór, drukowana lub ręcznie wykonana kolekcja opisanych rycin lub zasuszonych roślin, utrzymana zwykle w formie zeszytowej. Jest też doskonałym sposobem nauki rozpoznawania roślin. Doświadczyli tego uczniowie klasy III b, IVb i IVc, którzy wykonali zielniki ziół, chwastów, roślin ogrodowych, roślin łąkowych, liści drzew i krzewów. Swoje prace zaprezentowali na wystawie.

B. Rapcia, U. Ficek