Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko

Wojtek Mikulski, uczeń klasy 7b uzyskał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Wpływie Energetyki na Środowisko. Konkurs został zrealizowany wspólnie przez Fundację FORUM ATOMOWE oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w partnerstwie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Wojtek postawił się w roli lokalnego aktywisty, który chce przekonać swoją społeczność do budowy elektrowni jądrowej
w swoim regionie. Zidentyfikował korzyści dla lokalnej społeczności, jakie daje etap budowy, a następnie eksploatacja elektrowni jądrowej.

Wojtek przygotował też film, w trakcie którego przedstawił obecny stan wiedzy swoich rówieśników na temat odnawialnych źródeł energii oraz opinie dotyczące pojawienia się elektrowni jądrowej w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

film Wojtka