Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Odzyskać piękno, czyli zrobić coś z niczego”
został rozstrzygnięty.

Organizatorem konkursu był wychowawca świetlicy Zespołu Szkół w Pyskowicach. Po raz trzeci zyskał on uznanie w oczach Śląskiego Kuratora Oświaty, który objął ją honorowym patronatem. Patronat nad konkursem objął również Burmistrza Miasta Pyskowice, który ufundował nagrody.

Konkurs miał na celu zwrócić uwagę na idee recyklingu i edukację ekologiczną. Głównym założeniem konkursu było poszerzanie wiedzy wśród najmłodszych na temat potrzeby segregowania odpadów i oszczędzania surowców oraz zalet recyklingu.

Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie dzieci z klas 1-3 SP objęte opieką w świetlicy szkolnej. Uczestnicy przygotowali prace plastyczne w formacie A3 techniką dowolną. W konkursie wzięło udział 60 placówek z całego kraju. Nadesłano ponad 400 prac.

Uczniowie naszej szkoły również przygotowali prace na konkurs „Odzyskać piękno”. Szczególnie cieszy nas wyróżnienie, które otrzymała uczennica klasy III A – Wiktoria Golec! Gratulujemy sukcesu! Pracę Wiktorii można zobaczyć na stronie naszej szkolnej świetlicy. Zapraszamy!

A. Duda