Wyprawa Odkrywców

W czasie wycieczki do Ojcowskiego Parku Narodowego uczniowie klas czwartych poznali krajobrazy wapienne okolic Ojcowa. Mogli podziwiać efekty zjawiska krasowego. W Jaskini Ciemnej podglądali nietoperze i pająki jaskiniowe.
Na ścieżce poznawczej Jaskinia Ciemna – Góra Okopy oglądali jedno z najstarszych stanowisk archeologicznych w Polsce związane z epoką kamienia.
Podczas zajęć edukacyjnych na ścieżce i w muzeum przyrodniczym poznali funkcjonowanie i budowę lasu oraz różnorodność szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego.