Wyjazd na lodowisko 27 stycznia 2012

Przejrzyj zdjęcia, które wykonał pan Adam Benek.

Dnia 27.01.2012r. łodbył sie konkurs godki ślązki i wyjazd na gołolódka do Glywic zrobiony przez rechtora w-f Adama Benka. Łopiekunami były pani Sabina Nowaczek i klosztorno siostra Janina kiero tyż jeździła z nami na szlynzuchach. Na gołolódce było fest fajnie. Wszycy bawili się jak sto diobłów. Nikierzy byli dopiyro piyrszy roz na szlynzuchach i co chwila sie wywalali, ale i tak mieli my wielko frajda. Wyjazd na gololódka trwoł godzina . Jak dycki pora ludzi próbowało robić różne i rózniste konsztiki, ale nie wszystkim się udowało . Ludzie kiere jechały na gołolódka niy umiom sie doczkać nastypnego rajzowanio na szlynzuchach. Na ślonzki godce niy było wiela laureatów za to było wiela uczetników kierzy piyknie godali.

Uczestniczka rajzowania

i laureatka śląski godki.

Katarzyna Matysik z klasy 6 b