Wycieczka na łąkę

9 czerwca klasy pierwsze uczestniczyły w wycieczce na łąkę. Dzieci miały okazję zapoznać się z ekosystemem łąki oraz obserwować rośliny i zwierzęta, które na niej występują. Był też czas na piknik oraz wspólne gry i zabawy.