Wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

W dniu 26.09.2012r. klasa Va pod opieką pani Teresy Ral i pani Barbary Rapcia w nagrodę za zebranie największej ilości śmieci podczas akcji „Sprzątanie świata” wyjechała do ogrodu botanicznego. Uczestniczyła w grze terenowej. Zabawa polegała na odnalezieniu wszystkich punktów rozmieszczonych na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz rozwiązaniu pozostawionych na nich zadań, zebraniu elementów do złożenia niespodzianki.

Zespół klasowy zintegrowała zabawa z wodą życia. Następnie uczniowie odgadywali zagadki przyrodnicze dotyczące zwierząt, nazywali gatunki drzew, których wzory liści podano na schemacie, rozwiązywali zagadki typu prawda/fałsz dotyczące pszczół i ich zwyczajów, także test o Śląskim Ogrodzie Botanicznym. Z zebranych podczas zabawy elementów skonstruowali mini dom dla owadów.