Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

W środę 16 listopada klasy 7a i 7b w ramach projektu „Poznaj Polskę” pojechały zwiedzić zamek w Bobolicach oraz Mirowie. Głównym celem wyjazdu było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W pamięci uczniom zapadł szczególnie zamek królewski w Bobolicach zbudowany pierwotnie w połowie XIV wieku. Wspomniane zamki położone są na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w systemie tzw. Orlich Gniazd.

M. Grzegorzyca