Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 10.06.14 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas IV-VI spośród dwunastu kandydatów z klas IV-V wybierali dwóch, którzy będą ich reprezentować w przyszłym roku szkolnym jako przewodniczący SU i jego zastępca.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów ogłosiła, że nowym przewodniczącym został Mateusz Buchała z klasy IV b, a jego zastępcą – Alicja Idzikowska z klasy V a.
Gratulujemy!