Wspomnienie o Wiesławie Magnorze

13 października br. zmarł pan Wiesław MAGNOR.

Pan mgr Wiesław Magnor ukończył w 1969 roku studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Całe swoje zawodowe życie związał z oświatą.

Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1969 roku na stanowisku nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. W 1974 roku został powołany na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół w Zbiorczej Szkole Gminnej w Przyszowicach, a następnie Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Gierałtowicach. Od roku 1984 był Inspektorem Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy Gierałtowice. 1 września 1986 r. pan Wiesław Magnor objął funkcję dyrektora w Zespole Szkół Rolniczych w Ornontowicach, którą pełnił do 1999 roku.

Cześć Jego Pamięci!

8 czerwca_1978_r._poegnanie_absolwentw-dyr._gminny_W._Magnor

Wspomnienia p. Wiesława Magnora o swojej pracy w gminie Gierałtowice