Wspomnienie o Pani Agnieszce Pyrek

Pani Agnieszka Pyrek przez 24 lata realizowała nauczycielskie powołanie w szkole Podstawowej w Gierałtowicach. Odeszła nagle, 12 czerwca 2013r., w wieku 71 lat.

Postawą i zachowaniem dawała świadectwo o wartościach, jakie wnosi w życie człowieka harcerstwo. Troszczyła się nie tylko o wzrost intelektualny powierzonych swojej opiece młodych ludzi, ale także o ich harmonijny rozwój duchowy, moralny i fizyczny – organizując liczne wycieczki, obozy harcerskie, siadając z młodzieżą przy ognisku, akompaniując na akordeonie, ucząc jak pomagać bliźniemu i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.
Druhna z krwi i kości traktowała życie jako grę, w której ważna jest nie tylko wygrana, ale ważna jest przede wszystkim to, jak się gra. A harcerstwo to gra czysta, uczciwa i rycerska.

Mówiła, co myślała, robiła, co mówiła. Kochała życie i nowe wyzwania, wszystko ją ciekawiło – wiele podróżowała, wybierała się na wczasy, ostatnio poznawała tajemnice komputera.

Pokazywała, że życie jest wielkim darem, ale też wielkim zadaniem. Umiejętnie wykorzystywała ofiarowany czas, nie myśląc tylko o sobie. Jako wieloletnia przewodnicząca Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gierałtowicach była animatorką życia kulturalnego.

Odszedł skromny, serdeczny, pogodny, tolerancyjny, życzliwy człowiek.

Pani Agnieszko – pozostanie Pani w pamięci uczniów i współpracowników Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach.