Wsparcie ukraińskich żołnierzy i medyków

W tym roku szkolnym nasi uczniowie dołączyli do akcji Stowarzyszenia Dajemy Radę, która miała na celu podniesienie morale walczących żołnierzy oraz medyków. Zadaniem uczniów było napisanie listów i wykonanie laurek.