„Wiosna wokół nas”- konkurs filmowy.

Celem konkursu jest:

  • promowanie samodzielnego odkrywania przyrody
  • kształtowanie umiejętności obserwacji
  • rozwijanie zainteresowań światem przyrody
  • pobudzanie kreatywności i ciekawości uczniów
  • kształcenie kompetencji filmowych
  • rozwój umiejętności informatycznych, umiejętności korzystania z technologii informatycznej i urządzeń multimedialnych;

Temat konkursu:  „Wiosna wokół nas”. Uczniowie nagrywają filmiki  przedstawiające budzącą się do życia wiosnę, Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej klas VI-VIII.

Autor montuje filmik samodzielnie. Uczeń może przekazać więcej niż jedną pracę w konkursie.

Uczestnicy konkursu przekazują film udostępniając go organizatorowi. Filmik należy przekazać do dnia 06.06.2022r. Organizator konkursu: Grażyna Lubszczyk.

Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera (film po montażu nie powinien przekraczać 3 minut).

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: kreatywność, umiejętność montażu, oryginalność.

Organizator przewiduje nagrody oraz wyróżnienia.

Termin:  Konkurs trwa od 14 maja do 6 czerwca 2022r.  

Prace spełniające kryteria niniejszego regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez jury konkursu powołane przez organizatora. Ogłoszenie wyników odbędzie się 09.06.2022r. 

Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenie filmu na stronie internetowej szkoły oraz zgadza się na posługiwanie się przez organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do organizatora konkursu.