WIGILIA DLA SAMOTNYCH

13 grudnia 2012 roku odbyła się „Wigilia dla samotnych” w restauracji Szmaragdowa, zorganizowana przez Opiekę Społeczną. Po raz pierwszy wystąpiły dzieci z Przedszkola, ZSP w Gierałtowicach, które śpiewały kolędy i przepięknie tańczyły. Program artystyczny przygotowała Pani Katarzyna Kotek. Jak co roku zagrali kolędy uczniowie ze Szkoły Podstawowej ZSP w Gierałtowicach: Angelika i Paulina Nieradzik, Szymon Szolc, Joanna Wiaterek oraz Katarzyna Adamczyk, które pobierają naukę gry na organach u Pani Karoliny Stawowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach. Z kolei uczennice z klas III – Gimnazjum ZSP w Gierałtowicach zaśpiewały zarówno tradycyjne kolędy oraz pastorałki, przygotowane przez Panią Beatę Stawowy. Wójt Gminy Gierałtowice oraz Kierownik Opieki Społecznej podziękowali za urozmaicony i bogaty występ artystyczny. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania przez wszystkich zebranych, przy akompaniamencie organ – B. Stawowy, oboju- K. Stawowy i klarnetu- M. Stawowy.