Warsztaty „Moc słów”

Dnia 18 marca odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez psychologa z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa. Poruszały problematykę komunikacji, empatii oraz rozwiązywania konfliktów.