Warsztaty „Jak uczyć się efektywnie i radzić sobie ze stresem”

         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie zaprasza uczniów szkół podstawowych  klas V-VI, VII-VIII do udziału w warsztatach „Jak uczyć się efektywnie i radzić sobie ze stresem”.

Termin: 18.01. – 20.01.2023 r. (o dokładnej godzinie zainteresowane osoby zostaną poinformowane w momencie zapisów)

Liczebność grup: do 12 osób

Czas trwania: trzy spotkania po 90 minut

Miejsce warsztatów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie, ul. Kosmonautów 5a

Zapisy do 17 stycznia przyjmowane są w sekretariacie Poradni lub telefonicznie pod nr 32-235-14-76.

Ilość miejsc ograniczona.         

Podczas warsztatów uczniowie zostaną zapoznani ze sposobami uczenia się poprzez zabawę oraz dowiedzą się jak można dobrze się uczyć nie tracąc przy tym radości.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

  • mnemotechniki,
  • rymowanki,
  • mapy myśli,
  • metody ułatwiające uczenie się języków obcych oraz przedmiotów szczególnie wymagających zapamiętywania,
  • sposoby radzenia sobie ze zdenerwowaniem podczas sprawdzianu lub egzaminu.

Treści są dostosowane do wieku uczestników.

Udział w zajęciach jest bezpłatny oraz dobrowolny.

Uwaga!!! W przypadku rezygnacji z warsztatu prosimy o jak najszybsze zgłoszenie w sekretariacie Poradni (zwolnione miejsce będzie mógł zająć inny uczeń).